ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಹೀರೋ ಕೊಡಗು ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಏಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ..?

1962ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಬೆಳವಾಗಿ ಭಾಗದ ಕಿತ್ತೂರಿನ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಹೇಳುವ ಚಿತ್ರ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಮಾತನಾಡುವುದು

Continue reading »