ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ – DVD ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೆನ್ನೆ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಾಗಿನಿಂದ ಹಲವರು ಇದರ ಡಿವಿಡಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಫೋನಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ ವಿಭಾಗಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Continue reading »