ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸವದಿ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನ ವಜಾ ಮಾಡಿದ ವಿಧಾನಸಭೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, 8-2-12: ನೆನ್ನೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಕಲಾಪಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರೂ ಅದರ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

Continue reading »