ತನ್ನ #*$% ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ “ವರದಿಗಾರ” ಯಾರು?

-ಶಿವರಾಮ್ ಈ ವೀಡಿಯೋ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಲೆತಗ್ಗಿಸಬೇಕೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿಯ ಲೋಗೋವನ್ನು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ವರದಿಗಾರನೊಬ್ಬ ವಕೀಲ ವೃಂದಕ್ಕೆ ತನ್ನ  #*$%ವನ್ನು

Continue reading »