ಗೋಹತ್ಯಾ ನಿಷೇಧ ಕಾನೂನು ಹಾಗೂ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕೀಯ

-ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಗೋವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದೂ, ಗೋವಿನಲ್ಲಿ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆಂದೂ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತರಲು ಗೋವಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಗೋಹತ್ಯೆ

Continue reading »