ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉ-ಚಿ ಚುನಾವಣೆ ಅವಲೋಕನ – ಪ್ರಗತಿಪರರಿಗೊಂದು ಪಾಠ?

-ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್   ಇತ್ತ ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸೇರದ ಅತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಸೇರದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಬರಡು ಪ್ರದೇಶದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತರೇ

Continue reading »