ಹಿಂದೂ ಕೋಮುವಾದ ಮತ್ತದರ ಕ್ಷುದ್ರ ವಿರಾಟರೂಪ

-ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರೆಗೂ ಈ ಆರ್.ಎಸ್.ಎಸ್. ಪ್ರೇರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸದಾ ಕಾಲ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ

Continue reading »