ಬಿಳಿ ಸಾಹೇಬನ ಭಾರತ (ಕಾರ್ಬೆಟ್‌ ಕಥನ-17)

– ಡಾ.ಎನ್.ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ   ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಬೆಟ್‌, ಭೋಜನದ ನಂತರ ಬದ್ರಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೇ ಹೋರಿಯ ಕಳೇಬರವಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ.

Continue reading »