ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಚರ್ಚೆ, ಅನಕೃ, ಭೈರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಹುಸಿರಕ್ಷಣೆ

– ಆನಂದ್ ಅಶ್ವಿನಿ ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ “ಬೆಂಕಿ-ಬಿರುಗಾಳಿ” ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಚರ್ಚೆ ಅಂದುಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾದಮಂಡನೆಗೆ ಪರ ವಿರೋಧ ಎರಡೂ

Continue reading »

ಸಚಿವ ಅಶೋಕ ಮತ್ತು ಜಯಕುಮಾರ್ ಹಿರೇಮಠ

– ಬಿ.ಎಸ್. ಕುಸುಮ ಇಂದಿನ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಯೇ ಎದ್ದು ಹೋಲ ಮೇಯ್ದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ ನೀತಿ-ನಿರೂಪಣೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಕವಡೆ ಕಾಸಿನ ಕಿಮ್ಮತ್ತೂ

Continue reading »