“ಭೂಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹೇಗೆ” ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ

ಇದು ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ (6/5/12) ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ “ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ಪುರವಣಿ”ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನ. ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಗಳು “ವರ್ತಮಾನ”ದ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಇದನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಡಬಯಸುವವರು ಕೆಳಗಿನ

Continue reading »

ಇನ್ನೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಭಾರತೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು

– ರಾಬಿನ್ ಜೆಫ್ರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕೆ.ಎಲ್.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಐಜೂರ್ 1992ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅವತ್ತೂ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ; ಇವತ್ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಾರ. ಅದು ಭಾರತೀಯ

Continue reading »