ದಲಿತರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ

– ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ದಲಿತರು, ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಭಾರತದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೆಂದರೂ ಸರಿಯೇನೋ. ಬಹುತೇಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪುರೋಹಿತಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ

Continue reading »

ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಜಗತ್ತಿನ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಜನಸಮೂಹ ಒಂದಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಹಾಗೂ ತಲ್ಲಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸುತ್ತಿ ಸುಳಿಯುವಾಗ, ಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಎನ್ನುವುದು

Continue reading »