‘ರಕ್ಷಣೆ’ಗಾಗಿ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಬಯಸಿ…

– ಶಿವರಾಂ ಕೆಳಗೋಟೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂದು ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಉಕ್ಕೇರುವಂತೆ, ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ ಅಥವಾ ನೆರೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿನ ಭಿನ್ನಮತ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಭಿನ್ನಮತದ ಅಲೆಗಳು ತಣ್ಣಗಾಗುವ

Continue reading »