ಬದುಕು ಜಟಕಾ ಬಂಡಿ

– ದಿನೇಶ್ ಕುಮಾರ್. ಎಸ್. ಸಿ ನಂಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬೇಕು ಸಾರ್, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವಳು ಸಾರ್… ಹೀಗಂತನೇ ಮಾತು ಶುರುಮಾಡಿದ ವಾಸುದೇವ. ನೋಡಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆರು

Continue reading »

ಮಹಾನಗರಗಳ ಮಾಲಾ ‘ಮಾಲ್’ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಆ ರಿಕ್ಷಾದವನಿಗೆ ಅದೇನೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಖಾಳಜಿ ಇದ್ದಂಗಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕಂಡ ಮುಗ್ದತೆಗೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಕೇಳಲು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.

Continue reading »