ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ : ಸಮಾಜದ ಕಪ್ಪು ಮುಖ

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಾಗುವ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಸ್ಥಿತಿ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು

Continue reading »