ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗ ಮತ್ತು ಹಾದಿತಪ್ಪಿದ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ

-ಬಿ. ಶ್ರೀಪಾದ್ ಭಟ್     ಇಂದು ಭಾರತದ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಈಡಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರ

Continue reading »