ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿ ಉಪವಾಸ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಬಿದ್ದ ಕುಡುಬಿಗಳು

-ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಗೊಳಿಸಲು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಜುಲೈ 13 ಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ವರ್ಷ

Continue reading »