ಎಲ್ಲಾ ಓ.ಕೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಯಾಕೆ?

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರುವ ಯುವಜನತೆ ಈಗೀಗ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದಿದೆ. ಎಳಕು ಬುದ್ಧಿಯ ಹುಡುಗಾಟದ ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮ, ಮದ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾದಕ

Continue reading »