ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕೆಳಗಿಳಿಯಲು ಇದು ಸಕಾಲ…

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ತಾವು ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗದೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಹಿಳೆ ಈ

Continue reading »