ಅಣುಸ್ಥಾವರಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಭಯಾತಂಕಗಳು ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಅರ್ಹವೇ?

– ಡಾ. ಅಶೋಕ್. ಕೆ.ಆರ್.   ಕೂಡುಂಕುಳಂ ಅಣುಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ [10/09/1012] ಯುರೇನಿಯಂ ಇಂಧನವನ್ನು ತುಂಬುವುದರ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಆ್ಯಂಟನಿ ಜಾನ್ ಎಂಬ ಮೀನುಗಾರನ ಹತ್ಯೆಯಿಂದ

Continue reading »