ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಘಟಕ ಆಗಬೇಕು

– ಆನಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತ್ತಡಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಾತಾವರಣ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಗುಜರಾತಿನ ಗೋಧ್ರೋತ್ತರ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಅಥವಾ 1984ರ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಖ್ಖರ

Continue reading »