ಸಣ್ಣಕತೆ : ಮಾಧವ ಕರುಣಾ ವಿಲಾಸ

– ಪರಶುರಾಮ್ ಕಲಾಲ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿ ಓದಿ ಮುಂದೆ ಓದಲಾಗದೇ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿ ತೆರೆದ ಮಾಧವನಿಗೆ ಗಳಗನಾಥರ ‘ಮಾಧವ ಕರುಣ ವಿಲಾಸ’ ಕಾದಂಬರಿ ಎಷ್ಟು ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿಸಿತು ಎಂದರೆ,

Continue reading »