ಸೆರೆಮನೆ ಸಂವೇದನೆ ಮತ್ತು ರಷ್ಯನ್ ಕವಿತೆ

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉರ್ದು ಕವಿ ಫೈಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಫೈಜ್ (ಈ ಕವಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪರು ಬರೆದಿರುವ ಲೇಖನ

Continue reading »

ಜೀವನದಿಗಳ ಸಾವಿನ ಕಥನ : ಹೊತ್ತಿಗೊದಗಿದ ಮಾತಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದ ಕೃತಿ

– ಡಾ. ಎಸ್.ಬಿ.ಜೋಗುರ ಡಾ. ಎನ್. ಜಗದೀಶ್ ಕೊಪ್ಪ ಅವರ ಕೃತಿ “ಜೀವನದಿಗಳ ಸಾವಿನ ಕಥನ” ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಕೃತಿ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಥಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡುವ

Continue reading »