ನಾಡೋಜ ಗೌರವ: ಆಯ್ಕೆಯಾದವರ ಸಾಧನೆಗಳೇನು?

-ಶಿವರಾಜ್ ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಈ ವರ್ಷದ ನಾಡೋಜ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಕುತೂಹಲ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು – ಬೆಂಗಳೂರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ

Continue reading »

ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟುರವರ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾರುತ್ತರ

ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟುರವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಅಂಕಣ “ಅನಾವರಣ”ದ 04/02/2013 ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಾವು ಆಶಿಶ್ ನಂದಿಯವರ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ. ಕನ್ನಡದ

Continue reading »