ಸರಕಾರಿ ಸೇವೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಡೋಕೆ, ನಾಡೋಜ ಪದವಿಯೇನು ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟಾ?

– ಶಿವರಾಜ್ ಹಂಪಿ ವಿ.ವಿ ನಾಡೋಜ ಗೌರವ ಪದವಿ ಕುರಿತ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ವರ್ತಮಾನದ ಕೆಲ ಓದುಗರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹರು,

Continue reading »