“ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚುನಾವಣೆ”ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ…

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ವಾರದಿಂದೀಚೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂರೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಕ್ಷಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತೀರಾ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಾರ ಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತ,

Continue reading »