ಯುವಕರು: ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಮಸಣ

-ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಜೋಗುರ “ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರೀತಿಸುವಷ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಿಲ್ಲ.” ಎನ್ನುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಅಣಕಿಸಲೆಂಬಂತೆಯೇ ಈ ಬಗೆಯ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಸಣ ಎರಡನ್ನೂ ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ

Continue reading »