ಮತದಾರನ ಮುಂದೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗಳೆಂಬ ಭ್ರಮೆಗಳು

-ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿವೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಜನ ಎಲ್ಲಿ ಕಡೆಗಣಿಸುವರೋ ಎನ್ನುವ ಆತಂಕ ಮಡುಗಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಥ

Continue reading »