ಜಾತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಉದ್ಧಾರವಾದಷ್ಟು…

-ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ದೇಶದ ಸಮಗ್ರ ಚಿಂತನೆ, ದೇಶ ಕಟ್ಟುವ ಕಲ್ಪನೆ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪರಾಧವಲ್ಲ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ್ ಅಮಾಡುವಾಗ ಇದ್ದ

Continue reading »

ಹರ್ಷ ಮಂದೇರ್ ಬರಹ – 2: ಧರೆಹೊತ್ತಿ ಉರಿದೊಡೆ…

ಮೂಲ ಲೇಖನ: ಹರ್ಷ ಮಂದೇರ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಕುಮಾರ್ ಬುರಡಿಕಟ್ಟಿ ಇಡೀ ಗುಜರಾತನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದ ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಮಾರಣಹೋಮಗಳು ನಡೆದ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ತರುವಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಜಿಗುಪ್ಸೆ,

Continue reading »