ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮತವೂ ನಿರ್ಣಾಯಕ.. ಯೋಚಿಸಿ.. ಚಲಾಯಿಸಿ.

 -ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ.ಜೋಗುರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದ  ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರಗಳು ನೈತಿಕವಾಗಿ ಹದಗೆಡುತ್ತಾ ಬಂದ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ,

Continue reading »

ಹರ್ಷ ಮ೦ದೇರ್ ಬರಹ 4: ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರಿಲ್ಲದ ಇರುಳು

– ಹರ್ಷ ಮ೦ದರ್ ಕೃಪೆ: ದಿ ಹಿ೦ದು, ೩೦ ಜನವರಿ ೨೦೧೦ ಅನುವಾದ: ಸ೦ವರ್ತ ‘ಸಾಹಿಲ್’’ ದೆಹಲಿಯ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ನಿರ್ವಸಿತರ ಪಾಲಿಗೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬಹಳ

Continue reading »