ಹೊಸ ಸರಕಾರ ಏಕ ರೂಪ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆಯೇ?

– ಕೋಡಿಬೆಟ್ಟು ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಲೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪುಟಾಣಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್‌ಕೆಜಿ, ಯುಕೆಜಿ, ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುವ, ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿಸುವ, ಹೊಸ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ

Continue reading »