ಕೆ.ಎಸ್.ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯನವರ ಮೇಲಿರುವ ಅಗಾಧ, ಆದರೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದಾದ ಹೊರೆ

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಕಳೆದ ವಾರ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೊದಲ ದಿನ (29/5/2013) ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೋದಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸದಾಶಯ

Continue reading »