ಮಾನಸಿಕ ದಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ‘ದ ಇಂಡಿಯನ್’

– ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಇಂದು ಇಂಡಿಯಾದ ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ ಮಾದರಿಗಳು ತನ್ನ ಸೋಲೊಪ್ಪದ ಛಾತಿ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ, ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಾ ತುಡಿಯುವ, ಹಂಬಲಿಸುವ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮತ್ತು

Continue reading »