ರ೦ಗಭೂಮಿಗೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೇಕು

– ಅಶೋಕ್ ನಿಟ್ಟೂರ್ ರ೦ಗಭೂಮಿ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ರ೦ಗಾಸಕ್ತರ ಕೊರತೆ, ಅರ್ಥಿಕ ಸವಾಲು, ದೃಶ್ಯ ಮಾದ್ಯಮಗಳೊ೦ದಿಗಿನ ಪೈಪೋಟಿ, ರ೦ಗಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಲಾಪ್ರಕಾರಗಳ ನಡುವಿನ ಅ೦ತರ,

Continue reading »