ಏಕಾಂತ ದೀಪದ ಬಿಸಿ ಮತ್ತು ಬೆಳಕು

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ, ತಲ್ಲಣಗಳ ಸಂದರ್ಭ. ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾಳಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿರುಮ್ಮಳನಾಗಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯುವದು ಇನ್ನೂ ದುಸ್ತರ.

Continue reading »