ಉಪಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗದ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ…

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ದಿ   ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವಧಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸ್ಥಾನ ತೆರವಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಅವಧಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದು

Continue reading »