ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಹಾಡು-ಪಾಡು

– ಎನ್. ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮಾಧ್ಯಮಲೋಕದಲ್ಲಿನ ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕುರಿತಾದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ “The Hoot” ಹೊಸ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಯಲು ಮಾಡಿತು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ

Continue reading »