ಮರೆತು ಹೋದ 1949ರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನ

ಮೂಲ : ವಿದ್ಯಾ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ ಅನುವಾದ : ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘವು ತಾನು ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ

Continue reading »