ಎಲೆನಾರ್ ಕ್ಯಾಟನ್‌ಗೆ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ರೇಸಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಲೇಖಕಿ ಜುಂಪಾ ಲಹರಿ ತನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಇತರೇ ಲೇಖಕಿಯರ ಹಾಗೆ ಬದಿಗೆ ಸರಿದು, ನ್ಯೂಝಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲದ

Continue reading »