ತುಝೆ ಚಲ್ನಾ ಹೋಗ, ತುಝೆ ಚಲ್ನಾ ಹೋಗ

– ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕಿ ಶಂಶಾದ್ ಬೇಗಂ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಗಾಯಕ ಮನ್ನಾಡೆ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರೂ

Continue reading »