ವರದಕ್ಷಿಣೆಯ ದಾಹ.. ಗಂಟೆಗೊಂದು ಸಾವು..!

– ಡಾ.ಎಸ್.ಬಿ. ಜೋಗುರ   ಕೇವಲ ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಗಂಡು ಹೆತ್ತವರ ಮಾತಿನಲ್ಲೊಂದು ಧಿಮಾಕಿರುತ್ತಿತ್ತು . ಕನ್ಯಾನ್ವೇಷಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ವರನ ತಂದೆ-ತಾಯಿಗಳು

Continue reading »