“ಹುಲಿ ಸಾಕಣೆ” – ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ ಕಥಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2013 ರ ಬಹುಮಾನಿತ ಕತೆ

– ಗೋಪಿನಾಥ ರಾವ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಸಂತತಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಹಲವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದ ವಾಸು. ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೊದಲು ಮೆನೆಜರ್ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದದ್ದೇ ಹಾಗೆ.

Continue reading »