ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ “ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ” ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು

ನಮ್ಮ ವರ್ತಮಾನ ಬಳಗದ ಹಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ “ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ” ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣದ ಮೊದಲ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ:

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ:

navu-nammalli-hasana-1

 

ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ:

navu-nammalli-hasana-2

ಜನತಾ ಮಾಧ್ಯಮ:

navu-nammalli-hasana-janathamadhyama-1
navu-nammalli-hasana-janathamadhyama-2
navu-nammalli-hasana-janathamadhyama-3
navu-nammalli-hasana-janathamadhyama-3

Leave a Reply

Your email address will not be published.