ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತು ನಾರುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕರು…

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ   ಕಳೆದ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನರ್ಹರನ್ನು ಮತ್ತು ಅಯೋಗ್ಯರನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಡಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ,

Continue reading »