“ನುಡಿಸಿರಿ”ಯ ಡಾ.ಮೋಹನ ಆಳ್ವರಿಗೆ ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡರ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರ

ಡಾ. ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಅವರಿಗೆ, ಮೂಡಬಿದಿರೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಜರುಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುಪ್ರಿಯರೂ ಸೊಗಸುಗಾರರೂ

Continue reading »

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ನುಡಿಸಿರಿ”ಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ “ಜನ ನುಡಿ”

ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್‌ ಆಳ್ವ ಎನ್ನುವ ಉದ್ಯಮಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ “ನುಡಿಸಿರಿ” ಎನ್ನುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಉತ್ಸವದ

Continue reading »