ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ “ಜನನುಡಿ” ಸಮಾವೇಶ ಆರಂಭ

ಎರಡು ದಿನಗಳ “ಜನನುಡಿ” ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಡಾ.ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನುಪಮ ಅವರ ಆಶಯ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಕೆಲ ತುಣುಕುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ

Continue reading »