“ಜನ ನುಡಿ” ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಮತ್ತು ಕಡಿದಾಳ್ ಶಾಮಣ್ಣ

ಕಲಾಂಗಣ (ಮಂಗಳೂರು): ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕಿ ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಮಾತಿನ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು: ನಾನು ಮೊದಮೊದಲು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಯಾರೇ ಕರೆದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸಂಘಟಕರ

Continue reading »