ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ “ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು” ಕವಿತೆ

ಹೊಸ ಹುಟ್ಟು – ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ “ಎತ್ತಿಕೋ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡು ಮೊದಲು ನಿನ್ನರಮನೆಯ ತಿಳಿಗೊಳದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಕಡಲಿಗೆ ಏನು ಯಾಕೆ

Continue reading »

ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ “ಭೀಮಾಲಾಪ” ಕವಿತೆ

ಭೀಮಾಲಾಪ – ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಸೀರೆ ಉಟ್ಟು, ಬಳೆ ತೊಟ್ಟು, ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬ; ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾವಿ ಉಟ್ಟು ಮೂಲೆಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ದನದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ,

Continue reading »

“ನುಡಿಸಿರಿ”ಯ ನಂತರ

– ಪ್ರಸಾದ್ ರಕ್ಷಿದಿ “ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ” ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಚರ್ಚೆ ಹಾಗೂ ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿಯವರ ಲೇಖನ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನಿಸಿತು.

Continue reading »

ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವರ “ಅಗ್ನಿಪರ್ವ” ಕವಿತೆ

ಅಗ್ನಿಪರ್ವ – ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಕಾಲಿನ ಕೆಳಗೆ ನಾನಿದುವರೆಗೆ ನಿಂತ ಹಚ್ಚನೆ ಹಸಿರು ಯಾವತ್ತೋ ಮರು- ಭೂಮಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಮೇಲಿನಾ ಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಮೋಡಗಳಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಎತ್ತಿ

Continue reading »