ಸುದ್ದಿ ಪವಿತ್ರವಾದುದು… : ದಿನೇಶ್ ಅಮಿನ್ ಮಟ್ಟು

”ಟೀಕೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಸುದ್ದಿ ಮಾತ್ರ ಪವಿತ್ರವಾದುದು.” ಇದು ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮೊದಲು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪಾಠ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನನಗಿಂತ ಕಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಈ ಮಾತನ್ನೇ ಗೆಳೆಯ ನವೀನ್

Continue reading »

ಯಾರ ಜೊತೆ ಸಿದ್ದಾಂತದ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಬಿಡಬೇಕು? : ನವೀನ್ ಸೂರಿಂಜೆ

ಜಮಾತೆ ಇಸ್ಲಾಮೀ ಹಿಂದ್ ಸ್ಥಾಪಿತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ರಕರ್ತ, ಚಿಂತಕ ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟುರವರು ಭಾಗವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಪತ್ರದಲ್ಲಿ

Continue reading »