“ಕಬೀರ್ ನ್ಯಾಯ್ ಮಂಚ್” – ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೊಂದು ಸಮಾನಮನಸ್ಕರ ಸಭೆ

ಓದುಗರೇ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಲೋಕಸಭೆಯ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನಪರ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ನಾವಂತರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೋದಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ

Continue reading »