1998, 1999, 2004 ರ ಕೆಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಕರ್ಮಕಾಂಡ : ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು

– ರವಿ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ [ನೆನ್ನೆ (22-05-2014) ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ನಡೆಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಪತ್ರಿಕಾಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಪರಿಷ್ಕೃತ ರೂಪ ಈ ಲೇಖನ.] ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಚ್ಛಂದ

Continue reading »